Spelpraktijk C.I.S.S.E. Creativiteit Individuele begeleiding Spelenderwijs Sociale vaardigheden Emotionele ontwikkeling © 2020 C.I.S.S.E. Alle rechten voorbehouden.
Contact Praktijk voor Speltherapie C.I.S.S.E. Blikstraat 15 2920 Kalmthout - Nieuwmoer GSM +32 477 63 63 23 heidi@spelpraktijk.be

Verloop van de therapie

Als ouder of verzorger kunt u uw kind zelf aanmelden voor speltherapie. In sommige situaties worden jullie doorverwezen door het CLB, huisartsen of na een diagnosestelling. In een eerste kennismakingsgesprek/intake wordt er informatie gegeven over speltherapie en spreken we over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt de hulpvraag verhelderd, zodat de inhoud van de observatiesessies hierop afgestemd kan worden. Een observatieperiode bestaat uit gemiddeld 4 sessies. Deze sessies zijn er op gericht om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind. Ook is een vertrouwensrelatie opbouwen zeer belangrijk. Naar aanleiding van de observatie volgt er een oudergesprek waarin wordt besproken of speltherapie wordt ingezet. Wanneer dit het geval is, wordt gezamenlijk bekeken aan welke doelen er gewerkt gaat/kan worden en wordt er een hulpverleningsplan opgesteld. Uw kind komt vervolgens iedere week op een vast tijdstip naar de therapie. Een sessie duurt 45 minuten. De spelsessies kunnen niet altijd buiten schooltijd gepland worden. De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag. De therapie wordt afgebouwd als uw kind zelf verder kan, als de doelstellingen zijn bereikt of als blijkt dat het kind andere hulp nodig heeft. Ouderbegeleiding Omdat een goede samenwerking met u als ouders/opvoeders een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie is regelmatig contact met u belangrijk. Speltherapie en ouderbegeleiding zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden (niet verplicht). In sommige gevallen is er, in overleg met de ouders of verzorgers, ook sprake van contact met andere betrokkenen zoals leraren of andere hulpverleners.
Praktijk voor Speltherapie
Spelpraktijk C.I.S.S.E. Creativiteit Individuele begeleiding Spelenderwijs Sociale vaardigheden Emotionele ontwikkeling © 2020 C.I.S.S.E. Alle rechten voorbehouden.
Contact Praktijk voor Speltherapie C.I.S.S.E. Blikstraat 15 2920 Kalmthout - Nieuwmoer GSM +32 477 63 63 23 heidi@spelpraktijk.be

Verloop van de therapie

Als ouder of verzorger kunt u uw kind zelf aanmelden voor speltherapie. In sommige situaties worden jullie doorverwezen door het CLB, huisartsen of na een diagnosestelling. In een eerste kennismakingsgesprek/intake wordt er informatie gegeven over speltherapie en spreken we over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt de hulpvraag verhelderd, zodat de inhoud van de observatiesessies hierop afgestemd kan worden. Een observatieperiode bestaat uit gemiddeld 4 sessies. Deze sessies zijn er op gericht om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind. Ook is een vertrouwensrelatie opbouwen zeer belangrijk. Naar aanleiding van de observatie volgt er een oudergesprek waarin wordt besproken of speltherapie wordt ingezet. Wanneer dit het geval is, wordt gezamenlijk bekeken aan welke doelen er gewerkt gaat/kan worden en wordt er een hulpverleningsplan opgesteld. Uw kind komt vervolgens iedere week op een vast tijdstip naar de therapie. Een sessie duurt 45 minuten. De spelsessies kunnen niet altijd buiten schooltijd gepland worden. De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag. De therapie wordt afgebouwd als uw kind zelf verder kan, als de doelstellingen zijn bereikt of als blijkt dat het kind andere hulp nodig heeft. Ouderbegeleiding Omdat een goede samenwerking met u als ouders/opvoeders een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie is regelmatig contact met u belangrijk. Speltherapie en ouderbegeleiding zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden (niet verplicht). In sommige gevallen is er, in overleg met de ouders of verzorgers, ook sprake van contact met andere betrokkenen zoals leraren of andere hulpverleners.
MENU