Speltherapie

Spelen is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, kunnen ze vaak wél in hun spel laten zien.

Kinderen spelen over gebeurtenissen die hen bezighouden. Dit kunnen fijne, maar ook spannende of ingrijpende ervaringen zijn. Het ‘doen alsof’ biedt kinderen de nodige veiligheid, wat spelen tot een makkelijke en natuurlijke uitingsvorm maakt.

Speltherapie